66 West Flagler Street, Suite 900 Miami, FL 33130.
Mon - Fri : 09:00 - 17:00

Ayiti Tapan

Close
(786) 607-2050
Mon - Fri : 09:00 - 17:00
Ayiti Tapan Previous item OMNI Repiblik

Ayiti Tapan se yon sistèm ke Omni Technologies konstwi sou mezi pou ede leta ayisyen mete lòd nan antre sòti ke tout moun k’ap travay ak li nan peyi a ap fè nan moman travay yo. Ayiti Tapan pa yon biznis pou kont li, men pito li se yon sèvis ke Omni ki kreye ki la pou fasilite patnè li yo ki nan bezwen solisyon teknolojik ki kapab fasilite travay yo. Ayiti Tapan granmoun tèt li e li gen mòd òganizasyon ki pwòp a li menm, men li toujou sou kontwòl konsèy direksyon administrasyon Omni technologies a.

Sistèm Ayiti Tapan an se yon garanti leta jwenn pou li kontwole antre sòti tout moun k’ap travay pou li toutpatou nan repiblik la. Li koupe tout mwayen pou moun mete prezan pou moun, pou moun touche lajan leta san travay. Ak Ayiti Tapan sa ki te pase tomazo a pap ka pase lenbe.

http://ayititapan.com/

Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »